Komise chce ulehčit život malým a středním podnikům

V Evropě máme 20,8 milionu malých a středních
podniků. Ty zde vytvářejí 85 % všech pracovních míst, zaměstnávají dvě
třetiny pracovníků a významně přispívají k inovacím a růstu. Podle zásady
„zelenou malým a středním podnikům“ a v souladu s iniciativou „Small
Business Act“ na podporu těchto podniků bere Evropská komise při tvorbě
předpisů ohledy především na jejich zájmy, aby v Evropě podpořila růst a
vytváření nových pracovních míst. V široce pojaté konzultaci, kterou
Komise iniciovala, vytipovalo 1 000 malých a středních podniků a podnikatelských
organizací deset předpisů EU, které je nejvíc zatěžují. Komise chce ulehčit život malým a středním podnikům

Přejít nahoru