Komise dala občanským iniciativám znamení ke startu

Poslední březnová neděle byla dnem číslo jedna pro evropské občanské iniciativy. Od tohoto dne se může jeden milion občanů z celé Evropy dohodnout společně na tématu, které je pro ně důležité, a požádat Komisi, aby v dané věci něco udělala. Registrace iniciativ je klíčovým počátečním krokem v procesu. Žádost musí podat výbor složený z nejméně sedmi občanů EU, kteří mají bydliště v nejméně sedmi různých členských státech EU. 

Přejít nahoru