Komise navrhne rozpočet EU pro rok 2016

Evropská komise ve středu 27. května představí
rozpočet na rok 2016. Podle exekutivy by měl evropský rozpočet v první řadě
přispět k posílení ekonomického růstu a investic. Zvláštní význam má přitom mít
podpora malého a středního podnikání. Ačkoliv rozpočet EU tvoří jen 1 %
celkového HDP Evropské unie, jeho význam je zejména pro některé členské země
nezanedbatelný. Z rozpočtu je financován rozvoj regionů, podpora zemědělců,
vytváření nových pracovních míst, rozšiřování kulturních a studijních výměn, či
investice do výzkumu a vývoje. Česká republika stále patří mezi země, které z
rozpočtu EU získávají více, než do něj přispívají. Hlavní podíl na tom mají
prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů.  Na konečné
podobě rozpočtu pro rok 2016 se musí shodnout členské státy a Evropský
parlament. Pokud nedojde při vyjednávání ke komplikacím, měl by být rozpočet
schválen na podzim. Více

Přejít nahoru