Komise předložila návrh na posílení práv občanů

Evropská komise navrhla sérii kroků, jež mají posílit práva občanů a
odstranit překážky, s nimiž se potýkají. Zpráva o občanství EU za rok
2013 představuje 12 opatření, která mají Evropanům pomoci lépe využívat práva,
jež jim z evropského občanství vyplývají. K nejdůležitějším opatřením
patří návrh usnadnit hledání práce nebo možností studia v rámci EU, snížit
nadměrnou byrokracii související s pobytem či cestováním v rámci Unie a
odstranit překážky odrazující od nakupování v zahraničí. Zprávou
o občanství EU Komise letos, tedy během Evropského roku občanů, reaguje na
výzvy mnoha občanů upozorňují na problémy, s nimiž se setkávají při
stěhování do jiné země EU či během svých cest a nákupů v jiném členském
státě. Komise
předložila návrh na posílení práv občanů

Přejít nahoru