Komise představila balíček pro lepší regulaci

Evropská komise v úterý 19. května
přijala balíček, který  má vést ke zjednodušení evropské legislativy,
snížení administrativní zátěže a většímu otevření legislativního procesu
firmám, odborům, zájmovým skupinám i široké veřejnosti.  Po jednodušších
pravidlech a omezení byrokracie dlouhodobě volají evropští podnikatelé i
občané. Kabinet Jeana-Clauda Junckera těmto hlasům vyšel vstříc a ze zlepšení
regulatorního prostředí učinil jednu ze svých hlavních priorit.

Zjednodušování
pravidel a posuzování přiměřenosti legislativních opatření se mají týkat jak
nových návrhů, tak stávajících směrnic, nařízení a norem nižšího řádu. Komise
se zaměří zejména na lepší vyhodnocování dopadů legislativy na každodenní život
občanů i na podnikatelské prostředí. Vzhledem k tomu, že se lepší regulace týká
všech hlavních evropských institucí, bude navrhovanou agendu řešit
meziinstitucionální dohoda mezi Komisí, Radou EU a Evropským parlamentem.
Předpokládá se, že dohoda bude uzavřena do konce roku 2015. Více

Přejít nahoru