Komise přijala Evropský program pro bezpečnost

Evropská komise dne 28. dubna představila Evropský
program pro bezpečnost na roky 2015-2020. Reaguje tak například na nedávné
teroristické útoky v Paříži a Kodani, organizovaný zločin v podobě převádění
uprchlíků do Evropy, nebo kybernetický útok na francouzskou televizi TV5 Monde.
Dle programu by mělo mimo jiné dojít k posílení Europolu zřízením Evropského
centra pro boj proti terorismus, vzniku fóra s IT společnostmi s cílem omezit
teroristickou propagandu na internetu či rozšíření pravomocí zpravodajských
jednotek tak, aby mohly sledovat tok peněz v rámci zločineckých sítí. Podle
místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse jsou terorismus, organizovaný
zločin a kyberkriminalita komplexní a vyvíjející se bezpečnostní hrozby, které
překračují evropské hranice. Evropská unie by proto měla posílit a zefektivnit
spolupráci, přestože otázky bezpečnosti jsou výlučnou pravomocí členských států
EU. Více

 

Přejít nahoru