Komise přijala pracovní program na rok 2013

Předseda Barroso ve svém projevu o stavu Unie, který přednesl 12. září 2012, představil ambiciózní vizi pro Evropskou unii. Hlavní výzvou zůstává návrat EU k udržitelnému růstu. To je úkol číslo jedna, jenž vyžaduje nové myšlení a cílená opatření ve vymezeném počtu klíčových oblastí politiky. Pracovní program Komise na rok 2013, který byl právě přijat, stanoví, jak bude Komise v souladu s tím postupovat v příštím roce a v letech následujících. Pracovní program Komise shrnuje cíle Unie v sedmi hlavních oblastech a uvádí, co v současné době chybí. Dále vysvětluje, jakým způsobem bude Komise tyto cíle plnit: realizací klíčových iniciativ, které jsou již připraveny, novými návrhy a zajištěním toho, aby reformy měly díky účinnému provádění přínos přímo pro občany

Přejít nahoru