Komise se zavazuje k větší transparentnosti

Evropská
komise se zasadila o větší transparentnost a zavázala se zveřejňovat
informace o jednáních, která vedou její političtí představitelé a vysocí
úředníci, a poskytovat širší přístup k dokumentům týkajícím se jednání
o transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP) se
Spojenými státy. Již v prvních týdnech svého fungování tedy Junckerova
Komise plní slib svého předsedy o otevřenější a transparentnější Komisi, a
předznamenává tím nový přístup Komise na příštích pět let. Komise se zavazuje k větší
transparentnosti

Přejít nahoru