Kvalita rozpočtových statistik

Nedávné opravy dříve ohlášeného schodku veřejných financí oznámené jedním z členských států poukázaly na potřebu posílit monitorování kvality rozpočtových statistických údajů sdělovaných Eurostatu v rámci postupu při nadměrném schodku. 8. června se Rada pro hospodářské a finanční věci dohodla na obecném přístupu ohledně nařízení, které to usnadní. Cílem tohoto nástroje je umožnit členským státům a Komisi spolupracovat efektivněji při zvyšování kvality a spolehlivosti statistických údajů, které se používají při určování výše schodku veřejných financí a veřejného dluhu. Nové nařízení přinese Komisi (Eurostatu) více pravomocí při ověřování kvality údajů.

Přejít nahoru