Lhůta pro veřejné konzultace: 12 týdnů

Evropská komise poskytuje občanům, podnikům a nevládním organizacím lhůtu minimálně 12 týdnů, aby vyjádřili své připomínky k návrhům nových politik a právních předpisů. Vytvořila rovněž informační službu zaměřenou na budoucí iniciativy. 

Přejít nahoru