Liška v čele Rady ministrů: vzdělávání musí být flexibilní na trhu práce

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška řídil 16. února 2009 bruselské jednání ministrů EU odpovědných za vzdělávání.

 

 

„Jednáme zejména na téma tzv. benchmarků, tedy referenčních úrovní vzdělávání, jakými jsou např. počty studentů, kteří předčasně odcházejí ze středních škol, zaměstnatelnost absolventů nebo třeba mobilita studentů EU. Cílem není sestavovat nějaký žebříček evropských států, ale bavit se o tom, kde můžeme postupovat společně,“ uvedl úřadující předseda Rady Ondřej Liška. Jedná se o důležité politické téma, neboť kompetence v oblasti vzdělávání spadají výlučně do působnosti členských států.

Ministři členských zemí EU se vyjádřili ke dvěma hlavním tématům: sdělením pro jarní Evropskou radu a k diskusi o novém strategickém rámci evropské spolupráce ve vzdělávání, jenž je navržen do roku 2020. Za asistence českého předsednictví připravili hlavní doporučení pro jarní Evropskou radu, kde ze své pozice navrhují hlavní možnosti, jak na aktuální ekonomickou situaci zareagovat – zmíněny byly investice do lidského potenciálu, nutné právě pro oživení ekonomiky, a orientace na dovednosti důležité pro uplatnitelnost na trhu práce. Nejužitečnější se v tomto bodě zdají být zejména zkušenosti některých severských členských států EU.

 Do popředí se dále dostalo silné téma českého  předsednictví – spolupráce vzdělávacích institucí a zaměstnavatelů. Ministr Liška pozval své kolegy na neformální oběd, kde otevřeně pohovořili o svých očekáváních týkajících se budoucí desetileté spolupráce – jmenovitě o tom, jaké výstupy by chtěli vidět na konci společné práce, a o tom, čím může evropská spolupráce přispět národním vzdělávacím systémům.

„Posílení spolupráce mezi akademickou sférou a zaměstnavateli je rozhodně téma, které dnes hýbe Evropou v oblasti vzdělávání,“ potvrdil ministr Liška. „Je jasné, že vzdělávání nemůžeme redukovat pouze na dovednost, jak se uplatnit na trhu práce. Ovšem v atmosféře krize a pro prosperitu a sociální soudržnost celé společnosti vůbec je naprosto klíčové, aby vzdělávání bylo natolik flexibilní a adaptabilní na trhu práce, aby bylo co nejméně nezaměstnaných a aby pracovní místa byla co nejkvalitnější.“

Výsledek diskuse ministrů bude reflektován ve strategickém rámci pro období 2010-2020. Ten by měl být schválen ještě během českého předsednictví, a to v květnu 2009 na druhé radě ministrů zodpovědných za oblast vzdělávání.

Zdroj: www.msmt.cz

Přejít nahoru