Lotyšsko je podle Komise připraveno na euro

Evropská
komise zveřejnila svou konvergenční zprávu pro rok 2013 věnovanou Lotyšsku a
shrnutí pro veřejnost, ve kterém zprávu krátce osvětluje a zdůvodňuje. Komise
dospěla k závěru, že Lotyšsko dosáhlo vysokého stupně udržitelné
hospodářské konvergence vůči eurozóně, a navrhuje, aby Rada rozhodla
o přijetí eura v Lotyšsku od 1. ledna 2014. Místopředseda Komise
odpovědný za hospodářské a měnové záležitosti a euro Olli Rehn uvedl:
„Zkušenosti z Lotyšska ukazují, že státy mohou úspěšně překonat jakkoliv
závažné makroekonomické výkyvy a z přestálé situace vyjít silnější.

Lotyšsko je podle Komise připraveno na euro

 

Přejít nahoru