Ministři jednali o pravidlech zabraňujících podnikům vyhýbat se daňovým povinnostem

Závěr týdne patřil ministrům financí, kteří se v
Bruselu na svém pravidelném zasedání věnovali široké agendě. V první řadě
projednali balíček nových návrhů, jejichž cílem je posílit pravidla EU
zabraňující podnikům ve vyhýbání se daňovým povinnostem. Návrhy zahrnují
opatření proti agresivnímu daňovému plánování a opatření zvyšující
transparentnost mezi členskými státy. Ministři se dále věnovali aktuálnímu
stavu provádění právních předpisů o bankovní unii ve vnitrostátním právu
členských zemí a akčnímu plánu Komise k posílení opatření proti financování
terorismu.

Více 

Přejít nahoru