Nábor zaměstnanců: Úřad EPSO zveřejnil výsledky prvního výběrového řízení podle nových pravidel

Evropský úřad pro výběr personálu (EPSO) dnes zveřejnil výsledky prvního otevřeného výběrového řízení na obecné administrátory (pracovníky s vysokoškolským vzděláním), které bylo ve své nové podobě zahájeno minulý rok na základě programu modernizace ve výběru zaměstnanců pro instituce EU. Součástí programu je zavedení každoroční organizace výběrových řízení, díky níž budou potenciální uchazeči vědět, kdy mohou v každém roce podat přihlášku. Dalším přínosem je efektivnější dvoufázový proces výběru, který zkrátil dobu nutnou pro rozsáhlá výběrová řízení ze dvou let na deset měsíců a pro menší specificky zaměřená výběrová řízení průměrně z šestnácti na pouhých šest měsíců. I když vzhledem k atraktivnosti nabídky zaměstnání v institucích EU obdržel úřad EPSO více než 51 000 přihlášek, jeho pracovníci byli přesto schopni dodat výsledky zhruba devět měsíců po uzávěrce pro podávání přihlášek, která byla stanovena na duben minulého roku.Místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a administrativu Maroš Šefčovič výsledky uvítal. „S potěšením konstatuji, že první výběrové řízení pořádané úřadem EPSO podle nových pravidel bylo úspěšné. Úřad EPSO splnil svůj slib a zefektivnil proces výběru a já bych jeho pracovníkům rád poděkoval za skvěle odvedenou práci,“ uvedl Šefčovič. „Jsem přesvědčen, že modernější výběrová řízení nám pomohou udržet si konkurenceschopnost na pracovním trhu. Těším se, že v příštích měsících nastoupí úspěšní uchazeči na svá nová pracovní místa. Jsem však rovněž znepokojen nedostatkem uchazečů z některých zemí, a proto podporuji veškeré úsilí, jehož cílem je získat pro zaměstnání v institucích EU více perspektivních uchazečů z těchto členských států.“
„Vytvoření modernější podoby výběrových řízení je vynikajícím příkladem interinstitucionálního partnerství a úřadu EPSO a jeho správní radě patří za tento úspěch obrovské uznání,“ podotkl komisař.
Yves Quitin, předseda správní rady úřadu EPSO a ředitel pro personál v Evropském parlamentu, uvítal zveřejnění výsledků i vyjádření Maroše Šefčoviče: „Výběr zaměstnanců je úkolem strategického významu pro všechny instituce EU. Úřad EPSO se úspěšně postavil výzvě získávat vhodné pracovníky a přispívat k zatraktivnění práce v evropských veřejných službách jakožto profesní dráhy,“ prohlásil Quitin. Úřad EPSO si je rovněž vědom, že při výběru zaměstnanců, kteří mají pracovat v zájmu 500 milionů občanů EU, by se nemělo usilovat jen o rychlost daného procesu, ale také o získání co nejkvalitnějších odborníků. Dalším klíčovým aspektem modernějších výběrových řízení je přesun důrazu z vědomostí na hodnocení schopností: to by mělo školeným členům výběrových komisí EPSO umožnit vybírat uchazeče s dovednostmi, které budou tito potenciální zaměstnanci EU potřebovat, aby co nejlépe využili značných příležitostí, jež jim práce v institucích EU nabízí. Ředitel úřadu EPSO David Bearfield na otázku týkající se úspěšnosti modernizace výběrových řízení odpověděl: „Jsme velmi hrdí na to, že jsme společně s našimi partnery z různých institucí EU dokázali za tak krátkou dobu vybrat tak vysoce kvalitní úspěšné uchazeče. Ti, kdo se přihlásili do výběrového řízení v starém systému, čekali na výsledky často déle než rok a půl, a tak jsme mohli přicházet o nejschopnější evropské odborníky, kteří prostě nechtěli ztrácet čas čekáním.“ „Doufáme, že tak bude studentům a absolventům vysokých škol po celé Evropě vyslána jasná zpráva, že pokud chtějí zajímavé a podnětné zaměstnání, které jim umožní vykonat důležitý kus práce, pak už nemusejí čekat. Díky změnám, jež jsme uskutečnili, je můžeme hodnotit tak rychle a efektivně jako konkurenční zaměstnavatelé kdekoliv v Evropě.“ Vzhledem k tomu, že současně s jinými změnami proběhla modernizace náboru zaměstnanců pro EU na poli marketingu a komunikací, může se nyní každý, kdo by chtěl vědět více o možnostech zaměstnání v institucích EU, zaregistrovat pro zasílání novinek přes stránku EU Careers (Pracujte pro EU) na Facebooku a profil EU Careers na Twitteru.

Přejít nahoru