Nárok na placenou dovolenou za kalendářní rok může být krácen

 
Unijní právo nebrání tomu, aby podnik a jeho rada zaměstnanců uzavřely sociální plán, který stanoví poměrné krácení nároku pracovníka se zkrácenou pracovní dobou na placenou dovolenou za kalendářní rok. V rámci zkrácení pracovní doby jsou závazky jak pracovníka, tak zaměstnavatele na základě podnikové dohody pozastaveny. 

Přejít nahoru