O vysokorychlostní železnici Drážďany – Praha

Program EU
TEN-T bude částkou přesahující 600 000 eur spolufinancovat studie připravující
novou vysokorychlostní železniční trať mezi německými Drážďany a hlavním městem
České republiky, Prahou. Nová trať doplní evropskou železniční osu spojením
střední a jižní Evropy z Atén do Drážďan. O vysokorychlostní železnici Drážďany
– Praha

Přejít nahoru