Ochrana podniků před podvody a nekalými praktikami

Malým podnikům v Evropě vznikají škody v důsledku nekalých praktik nepoctivých obchodníků, mezi něž patří například klamavá reklama. Podvodníci se skrývají za hranicemi členských států a při obchodování zneužívají zranitelnosti malých podniků.

Přejít nahoru