OPEN DAYS 2012: silná regionální politika EU

Desátý ročník největší události roku ve světě regionální a urbánní politiky se odehrává během klíčových okamžiků. Jednání o rozpočtu EU vstupují do závěrečné fáze a na pořadu dne jsou zásadní reformy strukturálních fondů. Více než 6 000 zástupců regionů z celé Evropy bude prosazovat silnou regionální politiku s odpovídajícím rozpočtem. OPEN DAYS 2012 umožní vymezit regionální politiku budoucnosti. 

Přejít nahoru