Pakt euro plus: daňové otázky k jednání

K posílení koordinace daňových politik lze přistoupit poté, co ministři financí 23 členských států účastnících se Paktu euro plus přijali 30. 11. zprávu s otázkami, které bude třeba koordinovat. Jde o aplikaci tzv. „strukturovaného dialogu“ jako způsobu koordinace daňových politik zúčastněných členských států.

Přejít nahoru