Plenární zasedání VR se zaměřilo na ekonomický růst

Plenární zasedání VR se zaměřilo na ekonomický růst

 

K hlavním politickým poselstvím
plenárního zasedání VR ve dnech 31. 1. a 1. 2. patřilo inteligentní a včasné
prohloubení hospodářské a měnové unie a plná podpora systému záruky pro mladé
lidi. Usnesení potvrdilo, že Výboru regionů vyzývá k zajištění
přiměřeného financování pro politiku soudržnosti na období 2014–2020

Přejít nahoru