Podpora konkurenceschopnosti průmyslu

Zpracovatelský průmysl v EU má
navzdory současné tíživé hospodářské situaci řadu konkurenčních výhod, které je
třeba využít na podporu hospodářského růstu. Aby však nedošlo ke zbrzdění
růstu, musí EU a členské státy urychleně vyřešit řadu kritických oblastí.

Podpora
konkurenceschopnosti průmyslu

Přejít nahoru