Pokuta 250 000 eur pro Českou republiku

České republice se ukládá povinnost
zaplatit 250 000 eur z důvodu nesplnění povinností vyplývajících
z rozsudku Soudního dvora týkajícího se zaměstnaneckého penzijního
pojištění. Vzhledem k neexistenci druhého pilíře (důchod sjednaný
zaměstnavateli) má Soudní dvůr za to, že toto porušení mělo na vnitřní trh
omezený dopad. Pokuta 250 000 eur pro Českou republiku

Přejít nahoru