Posílení koordinace hospodářských politik

Na zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN) konaném dne 20. června schválili ministři financí hlavní směry pro jednotlivé země, které byly vydány v rámci prvního evropského semestru a které se týkají strukturálních reforem členských států a jejich rozpočtových politik zaměřených na dosažení růstu a stability.

Přejít nahoru