Poslanci schválili odhad rozpočtu Evropského parlamentu pro rok 2012

Poslanci přijali návrh rozpočtu EP v celkové výši 1,725 miliardy euro. Ačkoli se jedná o nárůst o 2,3%, je to pod mírou inflace EU-27, která činí 2,8%. Návrh nyní bude předán Evropské komisi, která předloží návrhy na celkový rozpočet EU za dva týdny.  O 13.7 milionů euro snížili navrhované částky v oblasti financování politických stran a nadací, informační kampaně, IT, údržbě budov a plánovaného počtu pracovních míst.Poslanci očekávají další úspory v souvislosti s omezením najímání externích odborníků a dalších služeb, aby se dosáhlo výše výdajů, které budou přinejmenším srovnatelné s rokem 2010, a v návaznosti na modernizaci a racionalizaci správy EP. Požadují také omezování spotřeby vody, elektřiny, papíru a levnější cesty než v předchozích letech. Poslanci také požadují přezkum rozpočtu Evropského parlamentu z dlouhodobého hlediska, zaměřený na identifikaci úspor. Ohledně bezpečnosti Parlamentu, poslanci dali 3 miliony euro do rozpočtové rezervy, která bude uvolněna po předložení reálné koncepce pro zajištění lepších služeb a plánu nákladů. Ustanovení pro 18 nových poslanců, jež je přímým důsledkem vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, a náklady spojené přípravou přistoupení Chorvatska, byla odložena až do konečného rozhodnutí.Ostatní instituce EU rovněž předložily návrhy svých rozpočtů Evropské komisi, která 20. dubna předloží svůj návrh rozpočtu 2012 pro celou EU. Poté Evropský parlament a Rada ministrů návrh rozpočtu přezkoumají, přijme případné změny a nakonec se dohodnou na rozpočtu, což bude pravděpodobně v listopadu tohoto roku.

Přejít nahoru