Potřebujeme odpovědnější Evropu

Dánské předsednictví má čtyři hlavní priority: zaprvé, potřebujeme odpovědnější Evropu. Musíme zajistit odpovědné řízení evropské ekonomiky, aby tak Evropa mohla překonat krizi a vrátit se na cestu růstu. Zadruhé, potřebujeme dynamičtější Evropu, v níž je třeba obnovit růst. Chceme-li v Evropě vytvářet nová pracovní místa, nemůžeme se zaměřit pouze na konsolidaci. Tato priorita souvisí i s naší třetí prioritou, kterou je zelená Evropa. Prostřednictvím nových iniciativ v oblastech, jako jsou obnovitelné zdroje energie a energetická účinnost, můžeme v Evropě zajistit zelený růst. A v neposlední řadě potřebujeme také Evropu, která bude bezpečná. V globalizovaném světě je k zajištění bezpečnosti a svobody občanů zapotřebí společného evropského úsilí.

Přejít nahoru