Pöttering: Vysoká účast voličů ve volbách je pro občany životně důležitá

Co píše předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering pro Bulletin čeksého předsednicví? Jeho slova si můžete přečíst níže.

 

1. ledna tohoto roku převzala Česká republika od Francie předsednictví v Radě EU, v němž se státy střídají vždy po šesti měsících. Česká republika je druhou ze skupiny zemí, které do EU vstoupily v roce 2004, a první ze skupiny Visegrádské čtyřky, která se ujala tohoto úkolu.

Je třeba zdůraznit, že toto předsednictví nedostalo žádnou „dobu hájení“. Od samého počátku muselo soustředit veškeré své úsilí na dvě G (Gas and Gaza – plyn a Gaza), jak uvedl premiér Mirek Topolánek v Evropském parlamentu při představování priorit evropským poslancům. Tyto otázky a především „E“ znamenající současnou ekonomiku (zmíněné v témže projevu) budou dominovat předsednictví po celou dobu jeho trvání.

Co se týče poslední otázky, Evropský parlament velice oceňuje, že české předsednictví je neochvějným zastáncem zásad jednotného trhu a odpůrcem veškerých snah o protekcionismus. Jednotný trh je jedním z největších úspěchů projektu evropské integrace a silou zajišťující růst a naši prosperitu. Velice vítám způsob, jakým se premiér Topolánek ujal vedení v této otázce, zejména svolání neformálního summitu EU na toto téma minulou neděli. Jasným závěrem tohoto setkání je myšlenka, že protekcionismus není odpovědí na žádné ekonomické a finanční problémy, jimž Evropská unie i celý svět čelí. Jednotný trh je i nadále jedním z našich hlavních nástrojů při překonávání těchto vážných problémů.

Evropský parlament je silným zastáncem Lisabonské smlouvy. Považujeme ji za nutný nástroj k tomu, aby Evropská unie mohla účinně čelit výzvám 21. století a aby bylo možno uzavřít diskusi o institucionálních otázkách, která probíhá téměř celé desetiletí. Proto vítáme rozhodnutí Poslanecké sněmovny ČR, která smlouvu schválila. Tento výsledek hlasování podtrhuje snahu předsednictví přispět k úspěchu nové smlouvy a přibližuje nás k dokončení ratifikace v České republice.

V červnu tohoto roku se budou konat sedmé přímé volby do Evropského parlamentu. My se zde v Parlamentu těšíme, že společně s předsednictvím, všemi členskými státy a dalšími Evropskými institucemi budeme prosazovat hmatatelné výsledky rozhodnutí přijatých na evropské úrovni, k nimž Evropský parlament přispívá stále větší měrou. Zajištění vysoké účasti voličů v těchto volbách je pro evropské partnery a občany životně důležité. Pouze silná a efektivní Evropská unie může hájit naše hodnoty a zájmy po celém světě, zejména v této neklidné době.

Kdyby mi někdo v roce 1979, když jsem byl poprvé zvolen do Evropského parlamentu, řekl, že za necelých třicet let budu sedět vedle kolegů z České republiky a dalších devíti středoevropských a bývalých komunistických zemí, považoval bych to za krásný sen, o němž bych si však myslel, že se během mého politického života neuskuteční. 1. květen 2004 prokázal, že jsem se mýlil. Rozšíření Evropské unie na  východ je zázrakem naší doby. Dnes jsme jedna evropská rodina s téměř pěti sty miliony občany, jednotná v rozmanitosti, sdílející společné hodnoty. Společně hájíme zásady projektu evropské integrace, což se jasně ukázalo během neformálního summitu EU minulou neděli.

Délka členství v Evropské unii není nutným předpokladem úspěšného předsednictví. Mirek Topolánek a jeho tým prokázali velké schopnosti při kormidlování naší evropské lodi v rozbouřených vodách. Proto bych mu chtěl popřát mnoho úspěchů během zbývajících tří měsíců.

Hans-Gert Pöttering, předseda Evropského parlamentu pro Bulletin českého předsednictví

Zdroj: www.eu2009.cz

Přejít nahoru