Požadavky na vracení výdajů na SZP

 Komise žádá vrácení 578,5 milionu eur, jež členské státy neoprávněně vynaložily z peněz na podporu zemědělství. Tyto prostředky se vrátí do rozpočtu EU, jelikož nebyla dodržena pravidla nebo nebyly použity adekvátní kontrolní postupy.

Přejít nahoru