Připravena k růstu: EU jednodušší, lehčí a levnější

Komise zjednodušuje – a dokonce ruší – některá
pravidla a předpisy EU. Cílem je ulehčit život podnikům a občanům a podnítit
hospodářský růst. Komise uvedla, ve kterých konkrétních oblastech politiky bude
dále zjednodušovat či dokonce rušit právní předpisy EU, snižovat zátěž pro
podniky, a jak chce umožnit snadnější provádění právních předpisů EU. Připravena k růstu: EU jednodušší,
lehčí a levnější

Přejít nahoru