Prodloužení účinnosti krizových pravidel pro banky

Komise aktualizovala a prodloužila dobu účinnosti souboru dočasných pravidel pro kontroly státní podpory pro finanční instituce v průběhu krize. Vysvětluje i způsob, jak zajistit, aby stát získal přiměřené protiplnění. 

Přejít nahoru