Prohlášení Catherine Ashtonové k situaci politických vězňů v Eritreji

EU je stále hluboce znepokojena tím, že vláda státu Eritrea pokračuje v porušování závazků v oblasti lidských práv podle vnitrostátního i mezinárodního práva. Zvláště je znepokojena skutečností, že bez soudního řízení zůstává od září 2001 zadržována skupina jedenácti významných poslanců a deset nezávislých novinářů. 

Přejít nahoru