Projekt European Values Network 2009 bilancuje

Jaké jsou nejpalčivější problémy, kterým Evropa dnes čelí, a jak je řešit? Nalézt odpovědi na tyto otázky se snažili mladí akademici a odborníci z 27 členských států Evropské unie, kteří se zúčastnili projektu European Values Network 2009 pořádaného asociací Evropské hodnoty.

 

Výstupem tohoto projektu, který se konal za přispění Evropského hnutí v České republice, je publikace 5 policy paperů. Projekt umožnil svým účastníkům setkat se v Bruselu s předními policy a decision makery a po dvou měsících výzkumné práce prezentovat své závěry na konferenci v Praze.

Tematický záběr je opravdu široký a zahrnuje:

– otázky utváření jednotného evropského trhu

– problematiku nízké  účasti voličů při volbách do EP

– vztahy Ruska a Evropské unie

obrannou politiky Evropské unie

– otázky migrace

Publikace je nyní dostupná veřejnosti na stránkách asociace Evropské hodnoty www.europeanvalues.eu.

V případě zájmu o další informace se obracejte na Annu Pokornou, koodirnátorku programu EVN, tel. 776 334 744, e-mail pokorna@europeanvalues.net.

 

 

 

 

Přejít nahoru