Projev Hermana Van Rompuye v Evropském parlamentu

Prezidenti a předsedové vlád všech našich 27 zemí
dosáhli na summitu ve dnech 7. a 8. února dohody o víceletém finančním
rámci Unie na příštích sedm let. Ve srovnání s rámcem na předcházející
období let 2007 až 2013 došlo k mírnému snížení celkových výdajových
stropů, nicméně v rámci nich také došlo k jasnému posunu priorit, což
konkrétně znamená, že se zvýšil podíl investic zaměřených na podporu růstu a
zaměstnanosti. V tomto vývoji se zračí dvě hlavní úvahy, jež motivovaly
naše rozhodování: přizpůsobit se výrazným rozpočtovým omezením
v jednotlivých zemích a zároveň investovat do budoucnosti. Projev Hermana Van Rompuye v Evropském parlamentu

Přejít nahoru