První zpráva o boji proti korupci v EU

Korupce
představuje pro Evropu stále palčivý problém, který postihuje všechny členské
státy EU a stojí evropské hospodářství okolo 120 miliard eur ročně. Členské
státy realizovaly v posledních letech mnoho iniciativ, které však přinesly
nerovnoměrné výsledky. První zpráva o boji proti korupci v
EU

Přejít nahoru