Rada dosahuje široké politické dohody

Rada pro hospodářské a finanční věci 5. března
2013 potvrdila výsledek posledního politického trialogu s Evropským
parlamentem o přísnějších kapitálových požadavcích pro banky, který
proběhl 27. února 2013. Tím se v EU stane právně závazným ucelený soubor
mezinárodních standardů.Kapitálové požadavky pro banky: Rada dosahuje široké
politické dohody
(Basel III). 

Přejít nahoru