Roční analýza růstu EU 2015

Roční
analýza růstu na rok 2015 se soustřeďuje na nasměrování Evropy zpět na cestu
udržitelného vytváření pracovních příležitostí a ekonomického růstu. Ambiciózní
agenda pro zaměstnanost, růst, spravedlnost a demokratickou změnu přichází ve
správný okamžik pro nový impulz ke změnám. Roční analýza růstu EU
2015

Přejít nahoru