Rok 2012 je Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity

 
V zájmu zvýšení povědomí o problematice stárnutí populace byl rok 2012 vyhlášen Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Cílem tohoto projektu je posílit příslušné politiky a iniciativy v celé Evropě a podpořit možnosti hospodářského růstu a vytváření pracovních míst vyplývající z rozvoje „stříbrné ekonomiky“. 

Přejít nahoru