S poslanci národních parlamentů o koordinaci hospodářských politik

S poslanci národních parlamentů o koordinaci
hospodářských politik

 

Členové Evropského parlamentu a
národních parlamentů členských zemí se v rámci Evropského semestru sešli
v Bruselu. Cílem setkání je vzájemná výměna informací
o ekonomických zájmech a obavách členských zemí a o unijních
prioritách v zájmu užšího sladění hospodářských politik členských
států. 

Přejít nahoru