Schodek běžného účtu E27

Schodek běžného účtu EU27 dosáhl 50,8 mld. eur. Vyšla statistická ročenka EU, která obsahuje více než 500 různých tabulek. Vedle údajů z členských států EU obsahuje také informace kandidátských zemích, zemích EFTA a některé hodnoty srovnává s Japonskem a USA. Cizí občané tvoří 6,4 % obyvatelstva EU.

Přejít nahoru