Šetření versus růst: rozdílné názory poslanců na hospodářskou poliku

Směřování hospodářské politiky v Evropě
vyvolalo v Evropském parlamentu 5. února vášnivou debatu. Levicoví
poslanci varovali před dopady úsporných opatření na růst, poslanci pravice
trvali na pokračování fiskální konsolidace a strukturálních reforem.
O názor jsme požádali zástupce obou protichůdných táborů. Šetření versus růst: rozdílné názory poslanců na
hospodářskou poliku

Přejít nahoru