Škrty v rozpočtu EU na rok 2012

Rada dne 25. července přijala postoj k rozpočtu Evropské unie na rok 2012. Tento rozpočet patřičně zohledňuje obtížnou ekonomickou situaci v mnoha zemích EU, které přijaly rozsáhlá úsporná opatření.
Rada chce snížit nárůst výdajů ve srovnání s rokem 2011 ze 4,9 %, které navrhla Komise, na 2,02 %. Při očekávané inflaci ve výši 2 % představuje tato úroveň zmrazení rozpočtu v reálném vyjádření. Po pečlivém posouzení plnění rozpočtu v minulosti snížila Rada platby o celkovou částku 3,65 miliardy EUR.I přes tento striktní přístup přikládá Rada velký význam financování priorit EU, jako jsou opatření na zvládání důsledků krize a na podporu zaměstnanosti a růstu i rozvoje venkova.
Aby šla EU příkladem, požaduje Rada, aby bylo zvýšení celkových správních nákladů EU (budovy, údržba, zasedání, platy) omezeno na 0,5 %. Současně s tím chce Rada omezit vlastní správní výdaje o 5,45 % ve srovnání s aktuálním rozpočtovým rokem. Celkové správní výdaje EU představují asi 6 % rozpočtu EU.Postoj Rady slouží jako mandát udělený polskému předsednictví pro jednání s Evropským parlamentem, který by měl svůj postoj přijmout na konci října. Nebude-li Parlament moci postoj Rady akceptovat, bude dne 1. listopadu zahájen třítýdenní dohodovací postup.  

Přejít nahoru