Slyšení kandidátů na členy nové Evropské komise

Nově zvolený
předseda Komise Jean-Claude Juncker již veřejnosti představil svou vizi
o budoucí podobě Evropské komise a jejich členech. Podle pravidel nyní
musí celý tým schválit Evropský parlament. Tomu předchází slyšení kandidátů na
komisaře v příslušných parlamentních výborech (29. září – 7. října 2014).
Jakmile Evropský parlament vyjádří svůj souhlas, Evropská rada Evropskou komisi
formálně jmenuje. Slyšení kandidátů na členy nové Evropské komise

Přejít nahoru