Společnými silami překonat krizi

Předseda
Evropské komise José Manuel Barroso a předseda Výboru regionů Ramón Luis
Valcárcel jednali o hlavních hospodářských, sociálních a politických
výzvách EU. Hovořili především o protikrizových opatřeních. 

Společnými silami překonat krizi

 

Přejít nahoru