Úloha malých a středních a podniků a o iniciativě „Unie inovací“

Rada pro konkurenceschopnost se zabývala vývojem
v EU, pokud jde o podporu malých a středních podniků, a také
aktuálním stavem iniciativy „Unie inovací“. Ministři se věnovali také novým
formám partnerství veřejného a soukromého sektoru, která mohou Unii inovací
podpořit, a řadě otázek souvisejících se zajišťováním růstu a pracovních míst. Úloha malých a středních a podniků a
o iniciativě „Unie inovací“

Přejít nahoru