Úsilí v zavádění jednotného trhu začíná přinášet ovoce

 I v nesnadných časech členské státy úspěšně pokračují v zavádění pravidel vnitřního trhu do svých zákonů. V průměru členským státům zbývá převést do vnitrostátního práva už jen 0,9 % směrnic týkajících se vnitřního trhu. 

Přejít nahoru