V Rize proběhl čtvrtý summit Východního partnerství

Ve dnech 21.-22. května proběhl v Rize již čtvrtý summit Východního partnerství. Za Evropskou unii setkání vedli předseda Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Představitelé EU v hlavním lotyšském městě jednali se zástupci šesti zemí východní Evropy (Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskou republikou a Ukrajinou) o dalším rozvoji vzájemných vztahů. Podle Donalda Tuska je jednou z hlavních priorit Východního partnerství nalezení mírového řešení konfliktu na Ukrajině, stejně jako dalších probíhajících konfliktů v regionu. EU potvrdila, že oblast východní Evropy je i nadále jednou z jejích zahraničně politických priorit a přislíbila všem účastnickým zemím další podporu. Budoucí spolupráce se má i nadále zaměřovat na několik oblastí: budování státu a právního řádu, vytváření tržních příležitostí, stabilizace trhu s energiemi nebo posílení studijní a pracovní mobility. Více

Přejít nahoru