V Rize proběhl čtvrtý summit Východního partnerství

Ve dnech 21.-22. května proběhl v Rize již čtvrtý
summit Východního partnerství. Za Evropskou unii setkání vedli  předseda
Evropské rady Donald Tusk a předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.
Představitelé EU v hlavním lotyšském městě jednali se zástupci šesti zemí
východní Evropy (Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskou
republikou a Ukrajinou) o dalším rozvoji vzájemných vztahů. Podle Donalda Tuska
je jednou z hlavních priorit Východního partnerství nalezení mírového řešení
konfliktu na Ukrajině, stejně jako dalších probíhajících konfliktů v regionu.
EU potvrdila, že oblast východní Evropy je i nadále jednou z jejích zahraničně
politických priorit a přislíbila všem účastnickým zemím další podporu. Budoucí
spolupráce se má i nadále zaměřovat na několik oblastí: budování státu a
právního řádu, vytváření tržních příležitostí, stabilizace trhu s energiemi
nebo posílení studijní a pracovní mobility.  Více

Přejít nahoru