V zájmu kvality vysokoškolské výuky

Vysokoškolské vzdělávání je rozhodující pro rozvoj znalostí a dovedností, které Evropa potřebuje k tomu, aby byla konkurenceschopná v celosvětové ekonomice. Členské státy však nevěnují na jeho modernizaci dostatek finančních prostředků. 

Přejít nahoru