Varhany a zpěv přiblížily provázanost evropské kultury

V rámci projektu „Občan a EU“ za mimořádné pozornosti občanů Prahy 1 uskutečnilo Evropské hnutí v ČR dopoledne 19. června 2009 Koncert pro Evropu, který měl přiblížit provázanost evropské kultury.

 

V kostelu
sv. Tomáše zahrál na varhany prof. Lukáš Petřvalský a zazpíval prof.
Martin Strouhal.
Duchovní skladby barokních autorů Händela,
Vivaldiho, Durante a dalších spolu s Dvořákovými Biblickými písněmi
vyslechlo na pět set účastníků, mezi nimi také hosté z MŠMT i hudební
profesionálové.

Přejít nahoru