Výsledky českého předsednictví v Radě EU

Server českého předsednictví www.eu2009.cz se na závěr letošního půlroku ptá expertů, jak hodnotí práci České republiky.

“Jak naplnila Česká republika své priority v oblasti politické a komunikační?“

Penny Williams, regionální ředitelka pro středoevropské a baltské státy, Světová banka

„Česká republika převzala předsednictví EU v době, kdy světová finanční krize způsobila hospodářské problémy v mnoha zemích Unie. České předsednictví přesto dokázalo dovést Unii k rozhodné a dobře koordinované reakci na krizi a zapojit široké spektrum institucí. Světová banka měla tu čest v průběhu předsednictví spolupracovat s Českou republikou v řadě oblastí, které mají velký význam pro cíle Evropské unie, jako jsou migrace pracovních sil, zjednodušení finančních převodů a podpora romských občanů.“

Erik Berglof, hlavní ekonom Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj, Londýn

„České předsednictví dosáhlo několika cenných výsledků. K nejvýznamnějším podle mého názoru patří Východní partnerství. Světová hospodářská krize jasně ukázala, že evropské hospodářství není omezeno hranicemi EU (a států ucházejících se o členství), a to nejen ve finančním sektoru. Je naprosto zásadní, aby Evropská unie našla nové způsoby, jak podpořit integraci svých východních sousedů – tyto země patří nejen do sousedství Unie, ale jsou také součástí Evropy. Za českého předsednictví Evropská unie rovněž začala mnohem důrazněji postupovat proti krizi, když zdvojnásobila svou facilitu pro podporu platební bilance a když se mnohem aktivněji zapojila do koordinace s vnitrostátními orgány a soukromým sektorem.“

Claus Sørensen, generální ředitel pro komunikaci, Evropská komise

„České předsednictví může být na svou komunikační strategii a její výsledky hrdé. Dosáhlo velkých úspěchů – například navázalo vynikající komunikační partnerství s Evropskou komisí a jejím zastoupením v Praze. Z této spolupráce vzešly skvělé iniciativy, jako například regionální informační kampaň, která přivedla Evropskou unii k občanům v řadě měst od Brna až po České Budějovice. Pořádaly se rockové a folkové koncerty, hodně se mluvilo o Evropě. Uskutečnila se například nádherná výstava „Evropa bez bariér“, která putovala i do Bruselu a Stockholmu a představila mladé české talenty v oblasti grafického designu. Některé výstavy byly plné humoru, občas se nebály trochu provokovat, a oživily milé vzpomínky na dobrého vojáka Švejka – přesně to, co máme na Češích rádi! A nesmím zapomenout na to, že představitelé Evropské komise navštívili přes padesát škol a studenti tak měli bezprostřední možnost jim klást své otázky. Za své ambice, výsledky a spolupráci si tedy české předsednictví rozhodně zaslouží pořádnou pochvalu.“

 

Vládní Výbor pro EU schválil v pondělí 29. června 2009 souhrnný materiál „Výsledky českého předsednictví v Radě EU“, který mapuje výsledky českého předsednictví.

České předsednictví EU se vzhledem k ekonomické krizi, neklidné mezinárodní situaci a končícím funkčním obdobím Evropského parlamentu a Evropské komise odehrávalo v obtížných podmínkách. Česká republika přesto během šesti měsíců svého předsednictví dosáhla řady hmatatelných výsledků a významných úspěchů. ČR vyjednala v Evropském parlamentu více než 80 konkrétních opatření, ukázala se jako dobrý krizový manažer, rozhodně odmítla ochranářské tendence v ekonomice a zasadila se o opatření na podporu evropského hospodářství. Pod českým vedením také Unie udělala důležité kroky směrem k diversifikaci dodávek energií a ochraně klimatu.

Zde naleznete celkový přehled výsledků předsednictví, včetně přehledu nejdůležitějších akcí, čísel a komiksu na téma předsednictví ČR v Radě EU (výsledky jsou průběžně doplňovány).

Zdroj: www.eu2009.cz

Přejít nahoru