Vzájemný obchod EU27 s Ruskem

Vzájemný obchod EU27 s Ruskem vzrostl za 9 měsíců letošního roku o jednu třetinu, zatímco obchod s Indií se nezměnil. Eurostat vydal přehled statistik o životním prostředí, popisující zásoby vody, pokles počtu ptáků i systém ekologických daní. Současný účetní deficit EU27 je 25,5 mld. €. Téměř jedna pětina žen ve věku 25-45 let je mimo trh práce.

Přejít nahoru